Skup Prijani 2009

Skup Prijani 2009.

TRIOTABLASTARIJA_EKIPA_2 STARIJA_EKIPA_1ZNAK STARA_EKIPA_2 STARA_EKIPA_1 RATSATOR_3 SATOR_2 SATOR_1 RAKIJA PRIJANCANI POVORKA POVLACENJE_KONOPCA_2 POVLACENJE_KONOPCA_1 POP PJESMA_2 PJESMA_1 OOOPS ODMOR_3 ODMOR_2 ODMOR_1 MLADA_EKIPA KOSAC_2 KOSAC_1 JAGNJE HARMONIKA GROBLJE_2 GROBLJE_1 FUDBAL_1 DIPLOME DEGUSTACIJA BACANJE_4 BACANJE_3 BACANJE_2 BACANJE_1